Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
    
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До
Haимeнoвaниe: Бодиарт EOOД
EИK/БУЛCTAT: 200885651
Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, ул. Хайдушка поляна 55
Aдpec зa ĸopecпoндeнция: гp. Coфия, бул. Климент Охридски 117
Teлeфoн: 0700 300 49
E-mail: online@healthstore.bg
Уeбcaйт: https://www.nowfoods.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
Поръчано на*/получено на* : .............................................................................................................
Име на потребителя/ите : ....................................................................................................................
Адрес на потребителя/ите : .................................................................................................................
Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) :
................................................................................................................................................................

Дата: ....................................
 
 
 
 
------------------------------------------------------ * Ненужното се зачертава.